edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2022 Audi A4 40 Komfort (4-Dr Sedan) at Audi Ottawa, Ottawa, Ontario